sábado, 18 de janeiro de 2014

edukado.net

A edukado.net é uma comunidade virtual de professores, 
instrutores e autodidatas de Esperanto, a língua internacional
edukado.net estas virtuala komunumo de instruistoj, 
kursgvidantoj kaj memlernantoj de Esperanto, la internacia lingvo

O portal, lançado em 2001, disponibiliza mais de mil materiais para pronto uso, informações setorizadas úteis e vários outros serviços. Apresenta em detalhe cerca de 500 materiais didático-pedagógicos e possibilita um trabalho de ensino moderno e de boa qualidade, com base na colaboração internacional de mais de 2500 professores de Esperanto de mais de 100 países.

A redatora do portal, Dra Katalin Kováts, linguista e pedagoga húngara residente na Holanda, se dedica em tempo integral à construção e ao funcionamento da página na Internet e, além desse trabalho, orienta também cursos presenciais que ocorrem nos grandes eventos esperantistas.
Ela se envolve também ativamente no treinamento de professores de Esperanto organizados por outras entidades. Em agosto de 2010 o portal colocou em funcionamento suas salas virtuais de treinamento de professores (RITE), até hoje iniciativa única no mundo esperantista.
Katalin trabalhou ativamente no portal para a criação e o funcionamento dos novos exames de Esperanto elaborados de acordo com o Quadro de Referência Europeu.
Do material criado na OFICINA, o portal publicou uma obra muito popular, o livrinho Poŝamiko (amigo de bolso) que já conta com 6 mil exemplares. O Manual para o Ensino de Esperanto, redigido por K. Kovats, é básico para todo professor de Esperanto.
As primeiras versões do portal foram encomendadas e subvencionadas pela Fundação de Estudos Esperantistas (ESF), dos Estados Unidos.
A criação de sua última e bem moderna versão se deu graças à comunidade de contribuintes e patrocinadores da Edukado.net, que arrecadou uma grande soma para posibilitar a continuação da existência do portal, que é dirigido desde julho de 2009 pela Fundação Edukado.net.
A Associação Universal de Esperanto premiou a página em 2008 por sua destacada atuação.

La retejo, lanĉita en 2001 disponigas pli ol mil uzpretajn materialojn, utilajn fakajn informojn kaj diversajn servojn, detale prezentas ĉ. 500 eldonitajn lernilojn kaj ebligas bonkvalitan kaj modernan laboron surbaze de tutmonda kunlaboro de 3300 Esperanto-instruantoj el pli ol 120 landoj.
La redaktoro de la retejo, d-ino, lingvisto kaj metodologo, hungarino, loĝanta en Nederlando, plentempe dediĉas sin al la funkciigo kaj konstruo de la paĝaro kaj krom la reteja laboro, sub ŝia gvidado okazas ankaŭ ĉeestaj kursoj dum grandaj Esperanto-aranĝoj.
Ŝi aktive envolviĝas ankaŭ en la trejnadojn de Esperanto-instruistoj, organizatajn de aliaj instancoj. En aŭtuno 2010 la retejo ekfunkciigis sian virtualan trejnejon por instruistoj Reta Instruista Trejnado ĉe eduakdo.net (RITE), ĝis nun unikan iniciaton en Esperantujo.
Katalin, kadre de la reteja laboro, aktive laboris por la kreado kaj funkciigo de la novtipaj Esperanto-ekzamenoj ellaboritaj laŭ la Eŭropa Referenckadro.
El la materialo, kreita en la Metiejo la paĝaro publikigis tre popularan eldonaĵon: la libreton Poŝamiko, kiu aperis jam en 6000 ekzempleroj. La Manlibro pri instruado de Esperanto, redaktita de K. Kováts estas baza materialo por ĉiu instruanto de Esperanto.
La unuajn versiojn de la retejo konstruigis kaj subvenciis la usona fondaĵo Esperantic Studies Foundation (ESF).
Ĝia lasta kaj tre moderna versio kreiĝis danke al la komunumo kaj sponsoroj de edukado.net, kiuj subvencie kunigis grandan sumon por ebligi la pluan ekziston de la retejo, kiun ekde julio 2009 gvidas la Fondaĵo Edukado.net.
Universala Esperanto-Asocio (UEA) en 2008 premiis la paĝaron pro ĝia elstara agado.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigado por comentar/Dankon por via komento